Witamy na stronie Przedszkola nr 80 we Wrocławiu

O Przedszkolu nr 80

Przedszkole „Zielona Dolinka” jest placówką należącą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Główne działania i przedsięwzięcia związane są ze zdrowiem i ekologią. Te dwie dziedziny są ze sobą bardzo mocno powiązane, gdyż istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem i samopoczuciem człowieka. Ruch, prawidłowe odżywianie, bezpieczne i przyjazne środowisko to nieodłączne elementy życia małego dziecka i kształtowania jego osobowości. Dlatego też staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom dziecka, tworząc własne programy i włączając do ich realizacji całe środowisko przedszkolne.

Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 3-6 lat. Posiadamy cztery grupy wiekowe dzieci oraz salę rekreacyjną, w której odbywają się min.: zajęcia z rytmiki, ćwiczenia gimnastyczne. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, które są na bieżąco pogłębiane poprzez  systematyczne uczestnictwo w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych. Profesjonalizm kadry pedagogicznej powoduje, iż dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, ale również chętnie biorą udział w konkursach min.: regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. 
Oprócz zadań opiekuńczo- dydaktyczno – wychowawczych kładziemy duży nacisk na preferowanie szeroko rozumianego prawidłowego żywienia. Posiadamy  własne zaplecze kuchenne,  gdzie wykwalifikowana kadra kuchni: kucharki oraz intendentka sprawiają, że nasze posiłki są bardzo smaczne, urozmaicone a jednocześnie zdrowe. Przedszkole mieści się w budynku 3 kondygnacyjnym murowanym. Budynek jak i jego wyposażenie są własnością gminy Wrocław.

Misja Przedszkola

Jesteśmy przedszkolem proekologicznym i prozdrowotnym nastawionym na twórczy rozwój dziecka.
„Moje przedszkole to mój drugi dom,
bo stawia na Mnie
na moje szczęśliwe dzieciństwo
i na mój wszechstronny rozwój.
Powiedz mi, a zapomnę
pokaż, a zapamiętam
pomóż wziąć udział
a zrozumiem…”

Nasze Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
Jest miejscem dobrej, radosnej i bezpiecznej zabawy.
Promuje zdrowy styl życia.
Rozbudza zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym.
Przygotowuje dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim przedszkolakom na miarę ich możliwości
W naszym przedszkolu każde dziecko jest ważne i jednakowo kochane.

Aktualności