O Przedszkolu nr 80

     Przedszkole „Zielona Dolinka” jest placówką należącą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Budynek ,jak i jego wyposażenie są własnością gminy Wrocław.

Przedszkole znajduje się w dzielnicy Krzyki przy ulicy Zielińskiego. Mieści się w budynku 3 kondygnacyjnym, murowanym.

Motto przedszkola:

„Moje przedszkole to mój drugi dom,

bo stawia na Mnie

na moje szczęśliwe dzieciństwo

i na mój wszechstronny rozwój.

Powiedz mi, a zapomnę

pokaż, a zapamiętam

pomóż wziąć udział

a zrozumiem…”

Główne działania przedszkola:

Główne działania przedszkola to zdrowie i ekologia. Te dwie dziedziny są ze sobą bardzo mocno powiązane, gdyż istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem człowieka.

Tworzymy własne programy i włączamy do ich realizacji całe środowisko przedszkolne, dbamy o  wszechstronny rozwój każdego dziecka.

Nasze przedszkole jest:

 • miejscem dobrej, radosnej i bezpiecznej zabawy,
 • otwarte na potrzeby dzieci i rodziców,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • rozbudza zainteresowania otaczającym światem,
 • przygotowuje dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie,
 • zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim przedszkolakom.

Dotacje z UNICEF-u dla wrocławskiej edukacji

Ponad 24,5 mln złotych dotacji z UNICEF-u, jakie otrzyma Wrocław na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w naszym mieście, popłynie do wrocławskich placówek oświatowych.

Pieniądze przeznaczone są na ściśle określone cele, w tym m.in. na:

 • przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego (w związku z większą liczbą dzieci w placówkach) – 7,5 mln złotych,
 • organizację wakacyjnych półkolonii w szkołach – 2 mln złotych,
 • doposażenie i rozbudowę stref rekreacyjnych w 19 przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych – ponad 1 mln złotych,
 • zatrudnienie 120 asystentów wielokulturowych – ok. 5 mln złotych,
 • szkolenia podnoszące kompetencje wielokulturowe nauczycieli – 78 tys. złotych,
 • szkolenia z języka polskiego dla 50 nauczycieli i asystentów wielokulturowych – 10 tys. złotych.

Wrocławskie placówki oświatowe otrzymają także m.in. laptopy i tablety z oprogramowaniem oraz przenośne laboratoria komputerowe (2550 szt. sprzętu).

Realizacja zadań, w ramach współpracy z UNICEF-em, planowana jest do końca 2022 r.