Wrocław …………………..

……………………………………………….

Nazwisko i imię dziecka

……………………………………………….

Nazwisko i imię rodzica

Do Dyrektora Przedszkola nr 80

„Zielona Dolinka”

ul. Zielińskiego 74

53-534 Wrocław

W związku z faktem, że moje dziecko nie będzie uczęszczało do Przedszkola nr 80 proszę o przekazanie ewentualnych rozliczeń z tytułu nieobecności mojego dziecka w przedszkolu na niżej podane konto bankowe:

Dane odbiorcy:……………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………

Nr konta bankowego: ……………………………………………….

………………………………………………..

podpi