6.30–7.30   – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30–8.15   – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z   zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8.15–8.30    – Przygotowanie do śniadania.

8.30–9.00    – Śniadanie.

9.00–10.00   – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g  obszarów edukacyjnych:

10.15–11.15 – Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.15–11.30 – Przygotowanie posiłku.

11.30–12.00 –  Zupa +  podwieczorek

12.00–13.45 –  Leżakowanie (relaksacja) przy muzyce poważnej, słuchanie bajek.

13.45–14.00 –  Przygotowanie do posiłku.

14.00–14.30 – Obiad II danie

14.30–17.00 – Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniami dzieci, gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne, wspomaganie spontanicznej aktywności dziecka.

6.30–7.30    – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30–8.00   – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z   zainteresowaniami dzieci.

8.00–8.15  –  Ćwiczenia poranne.

8.15–8.30    – Przygotowanie do śniadania.

8.30–9.00    – Śniadanie.

9.00–10.00   – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.15–11.15 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,) lub w sali;

ćwiczenia gimnastyczne.

11.15–11.30 – Przygotowanie posiłku.

11.30–12.00 –  Zupa +  podwieczorek

12.00–13.45 –  Relaksacja przy muzyce poważnej.  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych

wierszy i  piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13.45–14.00 –  Przygotowanie do posiłku.

14.00–14.30 – Obiad II danie

14.30–17.00 – Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniami dzieci, gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne, wspomaganie spontanicznej aktywności dziecka.